Wezemael

Arnold IV van Wezemael

Arnold van Wezemael is de machtige maarschalk van Brabant, de aanvoerder van het Brabantse leger. Deze man laat zich leiden door ambitie en hebzucht. Mogelijk wordt zijn drang naar macht eens zijn ondergang, maar tot die dag blijft Arnold één van de meest gevreesde strijders in het hertogdom. Met zijn grote strijdbijl hakt hij brutaal op zijn vijanden in. In zijn ijzige blik valt zijn meedogenloosheid en waanzin te lezen. Het vergt veel moed om alleen nog maar zijn kille ogen te weerstaan. 

Copyright PRH

De Wolf
Als zijn hebzucht en hoogmoed hem teveel worden, wordt Arnold van Wezemael de Wolf. De Wolf brengt enkel het slechtste in een mens naar boven. Macht en vernietigen is het enige waar hij aan denkt. Wanneer de Wolf zijn kwaad over het land uitstort, is enkel nog een ware held in staat om hem te stoppen.


Wezemael 2

Copyright PRH

Familie:
Arnold was driemaal getrouwd. Zijn tweede echtgenote was Ida van Bierbeek, vermoedelijk de zus van Hendrik van Bierbeek.

Meer weten over deze ridder?
  • Eduard VAN ERMEN: Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12e-14e eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven. Leuven, 1989. (Onuitgegeven doctoraat, enkel raadpleegbaar aan de KU Leuven)

  • Eduard VAN ERMEN: “De familie van Wezemaal (1166-1464): een synthese van drie eeuwen familiegeschiedenis” in J. VERBESSELT e.a. (eds.): De adel in het hertogdom Brabant. Brussel, 1985, p. 45-73.