Bibliografie

Bronnen

SLOET,L. A. J. W.: Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288. ’s Gravenhage:, 1872-1876.

VAN HEELU, Jan en WILLEMS, Frans (ed.): Rymkronyk van Jan Van Heelu betreffende den slag van Woeringen, van het jaer 1288. Brussel, 1836.

Werken

AVONDS, Piet en JANSSENS, Jozef: Politiek en literatuur: Brabant en de slag bij Woeringen (1288). Brussel, 1989.

GOOSSENS, Jan: Woeringen en de oriëntatie van het Maasland (Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse dialect- en naamkunde 3). Hasselt, 1988.

JANSSEN, Wilhelm en STEHKÄMPER, Hugo (eds.): Der Tag bei Worringen, 5. Juni 1288 (Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe C, Quellen und Forschungen, 27), 1988.

LEHNART, Ülrich: Die Schlacht von Worringen 1288 : Kriegsführung im Mittelalter: der Limburger Erbfolgekrieg unter besonderer Berücksichtigung der Schlacht von Worringen, 5.6.1288 (AFRA akademische Schriften : Geschichtswissenschaften, 1), 1994.

MAHLER, Jan: The Battle of Worringen, 1288. The history and mythology of a notable event, 1993 (thesis)

SCHÄFKE, Werner (ed.): Worringen 1288 : historische Entscheidung im europäischen Nordwesten
Woeringen 1288
: keerpunt in de geschiedenis van de Nederlanden en de Landen van de Nederrijn. Keulen, 1988.

SCHÄFKE, Werner (ed.): Der Name der Freiheit 1288-1988: Aspekte Kölner Geschichte von Worringen bis heute. Keulen, 1988.

SMEETS, M.K.J.: ”Is een hernieuwde bestudering van de Rijmkroniek van Jan van Heelu gewenst?” In: Handelingen van het XXIVe Vlaams Filologencongres, 1961, p. 345-352.

SMEETS, M.K.J.: “Maastricht als Brabantse voorpost in de Limburgse Successie-oorlog (1283-1288)” in: Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht, 1962, p. 121-129.

TORUNSKY, Vera: Worringen 1288. Ursachen und Folgen einer schlacht. Keulen, 1988.

VAN UYTVEN, Raymond: “Woeringen 1288-1988: Brabantse overwinning, maar Keulse triomf” (BMGN : Low Countries Historical Review), 1989, Vol.104(2), p.224-233.