Vianden

Godfried van Vianden

Memento mori
Velen uit onze contreien denken dat hij heer van Leuven is vanwege het bekende wapenschild, maar Godfried van Vianden legt je altijd graag uit dat zijn grootvader aan moeders zijde Godfried van Leuven was, vandaar dus het rood-witte schild voor Vianden. Hij is erg trots op zijn afkomst, mede door één van Europa's mooiste burchten gebouwd te hebben, en dat zal hij altijd duidelijk laten merken.Pynnock Ridders Horst vzw

Godfrieds machtigste wapen is niet zijn zwaard, maar zijn stem waarmee hij toernooien in goede banen leidt. Dat wil niet echter zeggen dat hij weerloos is! In de slag van Woeringen vocht hij met een klein leger van 150 man in het centrum mee aan de zijde van de Brabanders. Dat hij eigenlijk voor de graaf van Luxemburg moest vechten, houdt hij wel liever stil.

Zijn levensmotto luidt: "Memento Mori". "Gedenk dat ge sterfelijk zijt". Oorspronkelijk was dat vooral een religieuze spreuk, maar volgens Godfried zou het vooral van toepassing moeten zijn op zijn tegenstanders ...