Drachenfels

Heinrich I von Drachenfels

Heinrich is de eerste burggraaf van Drachenfels van die naam. Hij is een trouwe vazal van de aartsbisschop van Keulen en ligt daardoor nog al wel eens overhoop met de gilden van Keulen. (De gilden en de aartsbisschop zijn al lange tijd in een machtsstrijd verwikkeld.)

Heinrich groeide op in zijn burcht, boven op de Drachenfels, 'de Drakenrots'. De burcht werd gebouwd op de plaats waar volgens de overlevering een vreselijke draak leefde. Ieder geslacht dat op zulke plaats wil wonen zal keer op keer moeten bewijzen dat het die naam waardig is. Het is voor Heinrich dan ook een zeer belangrijk om zijn riddereer hoog te houden.
Drachenfels 1

Pynnock Ridders Horst vzw

Er wordt soms gezegd dat er drakenbloed door zijn aderen vloeit. Of dat werkelijk zo is of voortkomt uit zijn reputatie als strijder weet niemand zeker. Heinrich is een uitstekend zwaardvechter, hij is sterk en sneller dan je op het eerste zicht zou vermoeden. Zijn wapenrusting stelt hij met zeer veel zorg samen en kiest steeds voor de beste materialen om mee te vechten. Maar hij heeft ook enkele zwaktes. In de strijd raakt hij soms overmand door strijdlust. Hij wordt dan woest, waardoor hij zich te snel uitput tijdens het vechten. En eigenlijk kan hij ook niet zo goed tegen de hitte in volle wapenrusting.

Dit alles maakt Heinrich von Drachenfels een harde maar ridderlijke tegenstander, die zich bij voorkeur bij de goede zaak zal scharen.

Familie:
Heinrich is de oudere broer van Rutger von Drachenfels.

Meer weten over deze ridder?
Winfried BIESING: Geschichte eines Berges, seiner Burg und seiner Burggrafen. Köln, 1980.

Tom2a
Pynnock Ridders Horst vzw