Heinrich von Weilnau

Weilnau
Kort en geblokt, als een knoestige eik uit het woud, al beweren sommigen dat hij afstamt van de kobolden uit datzelfde woud. Gehard door het bestaan in de onherbergzame hooglanden van Hessen heerst Heinrich, graaf von Weilnau, streng, maar rechtvaardig over zijn landgoed.

Herrieschoppers mijden Weilnau best als de pest, want heer Heinrich staat erom gekend hen eigenhandig uit de kroeg te komen kegelen als ze het te bont maken.


Roger 2

Pynnock Ridders Horst vzw

Deze Duitse ridder heeft een voor een edelman toch wel ongewone passie: smeden! En dit tot grote wanhoop van de wapensmid van slot Weilnau! Meermaals stond de man immers ’s morgens vroeg op om aan zijn dagtaak te beginnen, om dan te ontdekken dat blaasbalg en smidsvuur al ingenomen waren door zijn eigen heer. En die jaag je niet zomaar weg …

Heinrich houdt ervan in de Hessische Hooglanden te gaan wandelen met zijn zelfgesneden wandelstok. En wee de struikrover die hem dan aanziet voor een eenzame en weerloze reiziger, want zijn knoken zullen harder kraken dan vermolmde takken. Als hij dan ’s avonds thuiskomt en er bij het haardvuur een troubadour wacht, is zijn dag helemaal geslaagd. Mooie verhalen kunnen deze ruwe bonk immers echt ontroeren.


Roger 3

Pynnock Ridders Horst vzw