Bierbeek

Hendrik van Bierbeek

Hendrik van Bierbeek is een nobele en rechtvaardige ridder die wel houdt van een kwinkslag. Een deel van zijn opleiding kreeg hij zelfs in de Leuvense commanderij van de beroemde en beruchte Tempeliers – zowat de beste strijders van de Middeleeuwen! Een zeer goede zwaardvechter dus! Die kunsten probeert hij nu door te geven aan zijn trouwe page Remigius, maar zeg gerust Rémi.


(c) Martin Verheyden

Pynnock Ridders Horst vzw


In tegenstelling tot wat zijn naam Bierbeek doet vermoeden raakt Hendrik geen druppel alcohol aan. Hij zweert bij het sap van de appels uit zijn Bierbeekse boomgaarden die volgens hem afstammen van de magische appelbomen van het eiland Avalon. Zoals je misschien al door hebt, zijn troubadours steeds welkom in zijn kasteel, zeker als ze verhalen over de legendarische koning Arthur brengen. Hendrik houdt immers erg van deze verhalen en draagt de idealen van koning Arthur en de Ronde Tafel hoog in het vaandel.

Voor een ridder heeft hij misschien wel een vreemde passie. Je vindt hem vaak in bibliotheken, met zijn neus in de boeken en manuscripten. Hij verdiept zich graag in verhandelingen over oorlogvoering. Zijn vijanden zijn gewaarschuwd! Zijn tactisch inzicht is minstens even scherp als zijn zwaard.

Hendrik stamt uit een belangrijke familie. In de twaalfde eeuw behoorden de heren van Bierbeek tot de belangrijkste adellijke geslachten van het hertogdom Brabant. Verschillende leden van de familie werden abt of abdis in belangrijke kloosters en abdijen, zoals die van Park, Nijvel en Vorst. De bekendste telg van het geslacht is Walter van Bierbeek. Hij diende als schildknaap aan het hof van de Brabantse hertog Hendrik I, die hij later vergezelde op de Derde Kruistocht. Daar maakte hij het beleg van Akko (1189-1191) mee. Getekend door de gebeurtenissen en teleurgesteld in het gedrag van de kruisvaarders trad hij na zijn terugkeer toe in het klooster van Himmerod bij Trier, waar hij rond 1220 overleed.Hendrik van Bierbeek

Pynnock Ridders Horst vzw

In de loop van de dertiende eeuw ging het helaas wat bergaf met de heren van Bierbeek: de bezittingen van de familie raakten versnipperd over een groot aantal erfgenamen en nu, in de tijd van Hendrik V, hebben de heren van Bierbeek heel wat aan belang ingeboet. Bovendien gaf hertog Jan I van Brabant enkele jaren geleden een deel van zijn hertogdom in leen aan zijn broer Godfried. Die kreeg (o.a.) Aarschot en Zichem en – in duister gebleven omstandigheden – ook een deel van het land van Bierbeek. Er wordt beweerd dat enkele jaloerse Brabantse edelen hierbij een vuil spelletje gespeeld zouden hebben. Hendrik is vastbesloten op eerlijke en rechtvaardige wijze zijn familiebezit in ere te herstellen! Daarbij kan hij rekenen op zijn kleine, maar dappere page Remigius. Ze halen daarvoor inspiratie en kracht uit de avonturen van de voorvader van Hendriks goede vriend Aymar van Schemerwoude.

Familie:

Ida van Bierbeek, vermoedelijk de zus van Hendrik, is de tweede vrouw van Arnold IV van Wezemael.

Meer weten over deze ridder?

  • Eduard VAN ERMEN: Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12e-14e eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven. Leuven, 1989. (Onuitgegeven doctoraat, enkel raadpleegbaar aan de KU Leuven)
  • Eduard VAN ERMEN: "De edele familie van Bierbeek" in: Twaalf parochies in de kijker. Hulde aan de zalige Walter van Bierbeek, Dekanale Raad Bierbeek, 1998, p. 111-129.