Gaesbeek

Hendrik van Gaesbeek

Heer Hendrik 'de Zwarte' van Gaesbeek is teruggekeerd van zijn kruistocht naar het Verre Oosten. Een toonbeeld van moed en vroomheid. Het nieuws van zijn wapenfeiten bereikte onze contreien. Handelaars spreken over hem op de markt, vaders vertellen over hem aan hun zonen, kloosterlingen bidden voor hem en geleerden betwisten zijn bestaan. Maar hij is echt. Zijn krijgskunst aangescherpt door constante dreiging en strijd. En hij is ambitieus en zal er zeker voor zorgen dat zijn naam over ieders lippen blijft rollen om zijn eigen legende aan te sterken. Voorwaarts de Zilveren Leeuw!
Meer weten over deze ridder?
  • G. RENSON: "Beknopte geschiedenis van Gaasbeek". Eigen Schoon en de Brabander, XLVIII (1965), 211-228.
  • SPELKENS: "A propos d'un tableau du Château de Gaasbeek". Les Lignages de Bruxelles, 5 (1966), p. 7-24.
  • Aude VAN ROOSBROECK: Heraldisch-sigillografische studie van de heerlijkheid Gaasbeek (1236-1565): van Leuven, van Hoorne en van Zuylen-van Abcoude, van Hoorne-van Beaucignies. Leuven, 1997. (thesis)
  • François VENNEKENS: La Seigneurie de Gaesbeek (1236-1795), 1935.

image-158301-Bram_4.jpg?1591544241537