Het grootste deel van onze ridders en jonkvrouwen komt uit het Heilige Roomse Rijk (Duitse Rijk), maar een paar komen uit Frankrijk. Frankrijk werd in onze periode geregeerd door Filips III (geboren in 1245 en koning van 1270 tot 1285) en Filips IV (geboren in 1268 en koning van 1285 tot 1314).

Filips III was een zwakke koning, maar zijn zoon Filips de Schone was de machtigste vorst van zijn tijd. We kennen hem beter als Filips de Schone, de man die de Orde van de Tempeliers afschafte en de man van de Guldensporenslag. Waar het koninklijk gezag in het Heilige Roomse Rijk steeds zwakker werd, werd dat in Frankrijk net veel sterker.

Het koninkrijk Frankrijk en het hertogdom Brabant

Frankrijk en Brabant hadden aan het einde van de dertiende eeuw een sterke band. Na de dood van zijn eerste echtgenote hertrouwde koning Filips III in 1274 met ... Maria van Brabant, de zus van Jan I, hertog van Brabant. Samen kregen ze een zoon en twee dochters, waarvan de jongste zou huwen met Edward I, koning van Engeland.

Bij de buitenlandse avonturen van Filips III waren steevast Brabanders aanwezig. Hertog Jan onderbrak in 1285 zelfs de Limburgse Oorlog om samen met de Franse koning op kruistocht te gaan naar Aragon. De kruistocht verliep rampzalig en van de bij naam gekende Brabanders kwam de helft om, waaronder Hendrik van Gaesbeek. Ook Filips III zelf overleed op de terugweg.

Ook tijdens de regering van zijn opvolger, Fiips IV de Schone, bleef de band met Frankrijk bestaan. Tijdens de slag bij Woeringen vochten twee Franse edelen, Hughues II de Châtillon (echtgenoot van Beatrijs) en zijn broer Guy de Saint-Pol, mee met Brabant. De reden: hun moeder was Mathilde van Brabant, de tante van hertog Jan I van Brabant.

14 jaren later, op 11 juli 1302, streed een heel contingent Brabanders mee met de Fransen tegen de Vlamingen in de Guldensporenslag. Heel veel Brabanders verloren daar het leven, waaronder Arnold van Wezemael en de echtgenoot (Godfried van Brabant, broer van hertog Jan I) en zoon van Johanna van Vierzon.